Fireflies: River of Light (2003)

fireflies-river-of-light

En skoleklasse får en ny lærer som ikke helt følger skolens læreplan.

I Fireflies: River of Light, følger vi en lærer som sliter med å få kontakt og kontroll over klassen han er ansvarlig for. Han er lærer for yngre barn, og han går en utradisjonell vei for å få kontroll og kontakt med elevene i denne klassen.

Læreren starter et prosjekt der klassen forsøker å avle ildfluer. Ingen har tro på dette prosjektet, spesielt de andre lærerne mener at dette kan være skadelig for de yngre barna hvis de mislykkes. Men han og barna gir ikke opp.

Fireflies: River of Light er en varm og hyggelig film, men den har ikke mye å tilby som vi ikke har sett fra før i denne sjangeren. Her handler det om tro og pågangsmot, og læreren forsøker å hjelpe spesielt en elev som sliter med depresjon etter at moren døde.

Utenom den triste eleven er det ikke mye å hente her. Filmen byr aldri på noen overraskelser, karakterene er veldig lette og endimensjonale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.