Network (1976)

We’ll tell you anything you want to hear, we lie like hell.

Network starter bra, men underveis er den litt overalt og man knytter ikke noe særlig bånd til rollefigurene i denne satiren som tar grådighet til et annet nivå når et TV-selskap ser sitt snitt å tjene gode penger når de utnytter en psykisk syk kollega som har møtt veggen for lenge siden.

Noe kan man le av her, men jeg falt ikke for den kjappe replikken da jeg ikke fant rollefigurene særlig interessante i lengden. Filmen kunne gjerne vært kortet ned med 30 minutter, for så mye er det ikke å fortelle her. Slutten er gull, det er høydepunktet i filmen, ved siden av gode rolletolkninger.

Jeg satt skuffet igjen, jeg forventet litt mer av Network. Ideen er god, men det mangler noe på det personlige plan. Rollefigurene skal være kyniske, gale og grådige, de spiller en rolle, men jeg ble lei av dem underveis. Synd, for det er mye positivt å hente her hadde man kanskje involvert seerne mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.